Indstilling af temperaturen for det varme vand i varmtvandsbeholderen

Hvis temperaturen i varmtvandsbeholderen er for lav kan det give risiko for bakterier i vandet. Sådan sikrer du dig og din familie mod skadelige bakterier i vandet: vandhane-dryp

Vandets temperatur er en afgørende faktor for om der kan opstå bakterievækst i det varme brugsvand. I følge boligejer.dk skal vandtemperaturen holdes på mindst 50°C for at sikre dig mod legionella bakterier, der kan forårsage en alvorlig lungebetændelse.

Risikofaktorer der kan føre til legionella i det varme brugsvand

  • Lav vandtemperatur (under 50°C).
  • For stor varmtvandsbeholder i forhold til forbruget
  • Lavt vandforbrug – og dermed lange opholdstider i rørsystemet
  • Døde rørender med stillestående vand

Der kan dog også være ulemper ved at køre med en alt for høj temperatur i varmtvandsanlægget.

Ulemperne ved for høj temperatur kan være:

  • Aflejring af kalk i rørsystemet og varmtvandsbeholderen.
  • Risiko for skoldning.
  • Højere energiforbrug.

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke kun er temperaturen i varmtvandsbeholderen, der skal være på mindst 50°C. Det samme skal også gælde ved bruser, vandhaner. Det kan godt være, at der går lidt tid inden det varme vand når frem i rørene, men efter at vandet har løbet i et stykke tid skal temperaturen gerne kune nå op på mindst 50°C. Hvis dette ikke er tilfældet, kan det være nødvendigt, at justere temperaturen i varmtvandsbeholderen op, så vandet i vandhanerne også overholder kravene.

Vandtemperatur ved varmepumpe

Hvis du er ejer af en varmepumpe, f.eks. i forbindelse med et jordvarmeanlæg, kan det ofte være vanskeligt t nå op på en tilstrækkelig høj temperatur uden at det går ud over økonomien i anlægget. Løsningen kan her være at installere en el-patron i varmtvandsbeholderen, der kan hæve temperaturen nogle få grader og derved minimere risikoen for legionella i varmesystemet. Det kan også være en løsning af supplere jordvarmeanlægget med solvarme, der nemmere kan nå op på de ønskede temperaturer.

Undgå ubrugte stikledninger i varmtvandsanlægget

For at reducere risikoen for legionela i brugsvandet vil det være en god idé at afbryde stikledninger der ikke længere er i brug. Det kunne f.eks. være et vandrør til et badeværelse, der er blevet nedlagt. Det gamle vand vil ellers stå i rørene og kunne udgøre en risiko for legionella i det øvrige rørsystem.

Det fremgår ligefrem af bygningsreglementet, at der skal træffes foranstaltninger, der kan minimere væksten af legionellabakterier. I følge Bygningsreglementet (8.2, stk. 6) fremgår det: For at minimere risikoen for vækst af legionellabakterier i det varme vand bør der træffes foranstaltninger herimod, f.eks. ved at brugsvandstemperaturen kan opvarmes tilstrækkeligt jf. DS 439, Norm for vandinstallationer.

Ændringer af de faste installationer

Skal du have ændret på de faste installationer i din bolig vil det være nødvendigt at kontakte en autoriseret vvs’er. Det er nemlig ikke lovligt selv at ændre på de faste installationer. Skal du derimod have udskiftet en vandhane må du gerne selv udføre arbejdet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *